fbpx
Przejdź do treści

UROGINEKOLOGIA

Co to jest uroginekologia?

Uroginekologia to dziedzina medycyny z pogranicza ginekologii i urologii zajmująca się dolegliwościami nietrzymania moczu, parć naglących na pęcherz moczowy u kobiet oraz zaburzeniami statyki narządu rodnego kobiety

Dlaczego uroginekologia to ważna dziedzina medycyny?

Żyjemy coraz dłużej, nasze społeczeństwo jest populacją starzejącą się i obecnie prawdopodobieństwo obniżenia się narządu rodnego na przestrzeni lat u kobiet wynosi około 11 %, a szacuje się, że może być jeszcze większe. Dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu dotyczą ponad 30 % kobiet, a szacuje się, że z biegiem lat ten odsetek może wynieść ponad 50 %. Dolegliwości związane z obniżeniem narządu rodnego oraz różnymi postaciami nietrzymania moczu są poważnym problemem społecznym.

Czym zajmuje się uroginekologia?

Uroginekolodzy to lekarze, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem, zarówno operacyjnym jak i nieoperacyjnym, nietrzymania moczu oraz zaburzeniami statyki żeńskiego narządu płciowego. Warto nadmienić, że prawidłowo prowadzona terapia wymaga często wsparcia ze strony fizjoterapeutów zajmujących się dnem miednicy mniejszej oraz często wsparcia ze strony seksuologa, gdyż zaburzenia te w znaczny sposób wpływają na wiele aspektów życia kobiety i jako takie wymagają holistycznego podejścia.

Jakie badania diagnostyczne są wykonywane w uroginekologii

Podstawowym badaniem stosowanym w uroginekologii jest badanie ginekologiczne z użyciem wziernika dwułyżkowego. Zaleca się, żeby pacjentka z problemem nietrzymania moczu, na wizytę przyszła z pełnym pęcherzem, by móc ocenić stopień nietrzymania moczu i zaplanować proces terapeutyczny. Zaleca się również przed wizytą, wypełnienie tak zwanego dzienniczka mikcji – polega to, na skrupulatnym zapisywaniu liczby mikcji i objętości oddawanego moczu przez kolejne trzy dni, a także zapisywaniu epizodów nietrzymania moczu czy parć naglących. Natomiast pacjentki, które zgłaszają się z problemem obniżenia narządu rodnego, powinny zgłosić się na wizytę z opróżnionym pęcherzem moczowym.

W trakcie wizyty lekarz dodatkowo wykonuje poszerzone badanie USG dna miednicy tak zwane “PelvicSonography”. Dodatkowo jeśli zajdzie taka potrzeba zleca dodatkowe badania, takie jak posiew moczu oraz test URO-GIN. Jeśli problem jest wyjątkowo złożony sięga się często po badanie dodatkowe, jakim jest urodynamika. Badanie tego typu można nazwać testem przepływu moczu i dynamiki pracy pęcherza. Jego celem jest sprawdzenie ciśnienia w pęcherzu oraz zmierzenie wartości ciśnień przy oddawaniu moczu. To badanie przeprowadza się przy pełnym pęcherzu, do którego przez cewkę moczową wprowadza się cewnik. Ten rodzaj badania jest wykonywany bardzo rzadko i w wyjątkowo skomplikowanych przypadkach.

Jakie są najczęstsze problemy zdrowotne u kobiet, które wymagają interwencji uroginekologicznej?

Do najczęstszych przyczyn problemów uroginekologicznych u kobiet należą liczne porody, wiek (brak hormonów płciowych), otyłość, ciężka praca fizyczna, defekty kolagenu uwarunkowane genetycznie, różnego rodzaju stany po operacjach dna miednicy, choroby związane z chronicznym kaszlem oraz zaparciami.

Najczęstszą przyczyną problemów uroginekologicznych występującą u 43% kobiet jest stan po usunięciu macicy (histeroktomii).

Jakie metody leczenia są stosowane w uroginekologii?

W przypadku parć naglących po wykluczeniu infekcji, podstawą leczenia jest farmakoterapia, w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu mamy możliwość fizjoterapii i leczenia operacyjnego, a w przypadku zaburzeń statyki jest możliwe leczenie nieoperacyjne z użyciem pessarów lub leczenie operacyjne polegające na różnych technikach podwieszania narządu z użyciem tkanek własnych, lub materiałów syntetycznych

Jakie są możliwe procedury chirurgiczne w uroginekologii?

Podstawą leczenia operacyjnego w uroginekologii jest prawidłowa kwalifikacja pacjentki do procedury operacyjnej z uwzględnieniem wieku, statusu hormonalnego (przedmenopauzalny, pomenopauzalny), ewentualnych planów prokreacyjnych oraz o czym nie należy zapominać aktywności seksualnej.

Jakie są zalety terapii uroginekologicznej?

Terapia uroginekologiczna jest zawsze zorientowana na pacjentkę i jej indywidualne potrzeby. Nie operuje się pacjentek, tylko dlatego, że w badaniu ginekologicznym stwierdza się obniżenie narządu rodnego. Lekarze uroginekolodzy starają się dostosować postępowanie medyczne do zgłaszanych przez pacjentkę problemów.

Jakie kroki należy podjąć, aby zapobiec problemom uroginekologicznym?

Regularna aktywność fizyczna jest kluczem do sukcesu w zapobieganiu problemom uroginekologicznym. Jednak każdy rodzaj ćwiczeń powinien być poprzedzony konsultacją u specjalisty, gdyż niektóre ćwiczenia nadmiernie obciążają dno miednicy małej i nieprawidłowo prowadzony trening może nasilić takie dolegliwości.

Bardzo ważne jest również przeciwdziałanie otyłości, która jest głównym czynnikiem ryzyka schorzeń z dziedziny uroginekologii.

Jakie są zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia dla zachowania dobrego stanu zdrowia uroginekologicznego?

Prawidłowa zbilansowana dieta wg zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, regularne ćwiczenia fizyczne (150 minut tygodniowo ćwiczeń o średnim natężeniu lub 75 minut tygodniowo ćwiczeń o dużym natężeniu). Dodatkowo warto pamiętać, by dieta nie generowała nadmiernych zaparć. Należy unikać palenia papierosów i spożywania alkoholu.

Jak znaczący jest wpływ uroginekologii na zdrowie i jakość życia kobiet?

Ponad 30 % kobiet zmaga się z nietrzymaniem moczu. Patrząc na statystyki jest to problem dużo bardziej powszechny, niż takie choroby populacyjne jak nadciśnienie tętnicze, depresja czy cukrzyca. Co więcej z uwagi na starzenie się społeczeństwa przewiduje się, że odsetek ten będzie narastał. Taka sama wzrostowa tendencja dotyczy zaburzeń statyki narządu rodnego

Jak ważne jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia uroginekologicznego?

Podstawowym problemem, który zauważają lekarze uroginekolodzy jest poczucie wstydu z powodu dolegliwości uroginekologicznych i nietrzymania moczu. Pacjentki często zgłaszają się z problemami uroginekologicznymi dopiero w momencie bardzo zaawansowanych objawów. Dlatego tak bardzo istotne jest przełamanie bariery lęku, wstydu i zwrócenie uwagi na problem.

“Otwarcie “ się przed lekarzem jest podstawowym warunkiem powodzenia terapii. Wcześnie zdiagnozowany problem uroginekologiczny o małym nasileniu może wymagać jedynie fizjoterapii bezkonieczności ingerencji operacyjnej.

Lek.med. Szymon Czarkowski – specjalista ginekologii i położnictwa

Zobacz podobne wpisy

Chciałbyś zarejestrować się do naszej przychodni?

Przejdź do interesującej Cię sekcji za pomocą przycisków obok. Czekamy na Twój kontakt.

Poznaj listę partnerów, z którymi współpracujemy

Naszymi partnerami od lat są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe Allianz, Compensa i Saltus. Pozostajemy także w bliskiej współpracy z siecią laboratoriów medycznych Synevo.