fbpx
Rejestracja online
Przejdź do treści

Patomorfolog

Patomorfolog

Patomorfolog

Wiele osób nie wie, kim jest patomorfolog. Choć rzadko spotykamy go w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym, jego rola jest niezwykle ważna. Patomorfologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny. Jej zadaniem jest badanie tkanek oraz narządów pod kątem zmian morfologicznych. Bywa to niezbędne do prawidłowego rozpoznania choroby, ustalenia przebiegu leczenia, a także w przypadku niepowodzenia leczniczego, aby ustalić jego przyczynę. Specjalizacja ta pełni też ważną funkcję w diagnostyce nowotworów. rnPacjentom, którzy potrzebują profesjonalnej oceny patomorfologa w Gdyni, oferujemy usługi biopsji cienkoigłowej. Zapraszamy do rejestracji. rn

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z usług patomorfologa w Gdyni

Ośrodek Diagnostyki Medycznej oferuje usługi patomorfologiczne w Gdyni. Wykonujemy między innymi biopsję cienkoigłową tarczycy, ślinianek, piersi, guzków. Podczas tego zabiegu komórki są pobierane z określonego narządu za pomocą igły przez patomorfologa, któremu towarzyszy lekarz radiolog, który przy użyciu aparatu usg ułatwia szybkie i bezbolesne pobranie materiału. Uzyskany w ten sposób fragment tkanki jest poddawany szczegółowej analizie przez patomorfologa. Sprawdza on jego budowę, m.in. w celu wykrycia ewentualnych zmian nowotworowych. Na wynik biopsji (BAC) oczekuje się dwóch tygodni. Badanie biopsji służy wykluczeniu poważnych chorób lub dokładnemu opisaniu rodzaju zmian i wdrożeniu leczenia. Wynik badania patomorfologicznego jest badaniem pomocniczym, ułatwiającym innym specjalistom (np. endokrynologowi, ginekologowi) ustalenie dalszego leczenia

 

Lekarze zajmujący się tą specjalizacją

Patomorfologia: rola w medycynie

Patomorfologia pozwala na efektywne zdiagnozowanie i skuteczne leczenie nowotworów, zwyrodnień, czy stanów zapalnych w organizmie. Dzięki niej lekarze różnych specjalizacji mogą prawidłowo rozpoznawać choroby i ustalać terapię, która przyniesie najlepsze rezultaty. Takie badania są niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy pozostałe metody diagnostyczne dają niejednoznaczne wyniki.

Z patomorfologii korzysta się m.in. po to, aby rozstrzygnąć o występowaniu lub stopniu zaawansowania danej choroby. Dziedzina ta może odgrywać również rolę prognozującą – wówczas ocenia prawdopodobieństwo pojawienia się choroby u konkretnego pacjenta.

Poza tym patomorfolog pełni ważną rolę w przypadku operacji. Wynik prowadzonych przez niego testów pozwala zaplanować, w jaki sposób usunąć znalezioną zmianę, a także ocenić, czy jest ona złośliwa.

Patomorfolog w Gdyni. Zakres wykonywanych badań

Patomorfolog to lekarz, który bada materiał biologiczny pobrany od pacjenta. Wykorzystując specjalistyczne techniki badawcze, sprawdza go pod kątem odstępstw od normy. Pracuje głównie w laboratorium. Częściej niż sam pacjent, kontaktują się z nim inni pracownicy służby zdrowia. Niekiedy patomorfolog pracuje w ambulatorium lub na oddziale szpitalnym.

Materiał badawczy dla patomorfologa często jest dostarczany po uprzednim pobraniu przez ginekologa, chirurga, czy dermatologa. Czasem jednak robi to samodzielnie, np. wykonując biopsję tarczycy czy wątroby.

Do badań i metod wykorzystywanych w patomorfologii zaliczają się:

  • Biopsja – polega na pobraniu fragmentu tkanki i poddaniu jej dokładnej analizie, co pozwala na postawienie trafnej diagnozy i zaplanowanie leczenia.
  • Histopatologia – analiza tkanek i komórek pobranych w trakcie biopsji, gastroskopii, czy kolonoskopii, a nawet zabiegów operacyjnych.
  • Mikroskopia – uzyskanie dokładnego obrazu badanego fragmentu/materiału na poziomie mikroskopowym, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych komórek.
  • Cytologia – ocena izolowanych komórek dotycząca nie tylko diagnostyki z zakresu ginekologii, ale również innych materiałów pobranych podczas punkcji czy biopsji.

Każdy patomorfolog w Gdyni wykonujący badania w Ośrodku Diagnostyki Medycznej korzysta z nowoczesnego sprzętu. Dysponujemy instrumentami badawczymi, które pozwalają skutecznie pobrać materiał do badań i przeprowadzić jego precyzyjną analizę.